Toni Onatsu

Hallinto

Toni vastaa useimmista MediKulta Oy:n hallinnollisista töistä, jotka eivät liitty hoidon ja sen tulkipalveluiden toteuttamiseen. Tonilla on usean vuoden kokemus rahoitus- ja sijoitusalalta.